PGMon - partitioning

Množství dat sesbíraných projektem PGMon může být poměrně značné, což následně působí potíže při jejich zpracování (čím více dat, tím pomalejší dotazy) a údržbě (sesbíraná data poměrně rychle zastarávají, a mazání velkých objemů dat má v PostgreSQL různá úskalí). Partitioning nabízí poměrně efektivní řešení právě uvedených problémů.

pgmon partitioning

PGMon - instalace a nastavení

Stručný popis postupu instalace a nastavení projektu PGMon. Vzhledem k tomu že tento projekt má dvě samostané části - část zodpovědnou za sběr dat a webové rozhraní určené k jejich zobrazení, je možné tyto části instalovat a konfigurovat samostatně.

pgmon instalace nastavení

PGMon - databázová struktura

V tomto článku najdete stručný popis databázové struktury projektu PGMon - tabulkách, jejich struktuře, apod.

pgmon databázová struktura
1