Výkon partitioningu přes triggery a rules

V PostgreSQL existují dva koncepčně zcela odlišné způsoby jak řešit partitioning - přes rules a přes triggery. Jedním z důvodů využití partitioningu je často i výkon, takže se podívejme jak se tyto dvě cesty liší právě ohledně výkonu.

postgresql partitioning výkon trigger rule

OpenStats - partitioning

Podobně jako v případě projektu PGMon, i při sběru statistik návštěvnosti mohou vznikat velké objemy dat, které však poměrně rychle zastarávají - ve většině případů není třeba pracovat s daty staršími než 1 měsíc. S rychlým nárůstem objemu dat jsou spojeny dva výrazné problémy - pokles výkonu dotaz a problémy při údržbě (zálohování a odmazání zastaralých dat).

openstats partitioning

PGMon - partitioning

Množství dat sesbíraných projektem PGMon může být poměrně značné, což následně působí potíže při jejich zpracování (čím více dat, tím pomalejší dotazy) a údržbě (sesbíraná data poměrně rychle zastarávají, a mazání velkých objemů dat má v PostgreSQL různá úskalí). Partitioning nabízí poměrně efektivní řešení právě uvedených problémů.

pgmon partitioning
1